Body Language

שפת גוף

שפת גוף נחשבת לשפת העתיקה ביותר בעולם. למעשה, הרבה לפני שהתחלנו לתקשר באמצעות תקשורת מילולית, היינו מבטאים את הרגשות הורצונות שלנו באמצעות הגוף שלנו.

שפת גוף של גברים

שפת גוף של גברים הינה יותר ברברית משל נשים, תנועתם יותר חדה ובולטת ולרוב אינם "מתאמצים" להסתיר את מחשבותיהם.

men-body-language.jpg

כפות ידיים בכיסים

כפות ידיים בכיסים מעידות בשפת הגוף על מצב ניטראלי. כאשר כפות הידיים בכיסים יש מעין מאמר סמלי ואף אדיש לכך שאין מה לעשות ועדיין לא ננקטה עמדה לגבי העניין.
 

כפות ידיים בכיסים - שפת הגוף

תמיכה בראש

תמיכה בראש הינה תנועת גוף המעידה על חוסר עניין ושעמום.

תמיכה בראש- תנועת חוסר עניין ושעמום

משיכת הצווארון

משיכת צווארון החולצה מעידה על מתח רגשי, חוסר נוחות עם הסביבה ולעתים אף ייתכן כי מדובר על סממן המעיד על דברי שקר.

משיכת הצווארון - תנועת גוף המעידה על שקרים

חיפוש נקודת מגע בקצות האצבעות

חיפוש נקודת מגע בקצות האצבעות היא תנועת גוף המעידה על רצון לחפש נקודות. כמובן שלא בקצות האצבעות, אלא בקצה המחשבה, במטרה להביא העניין להסכמה.
 

חיפוש נקודת מגע בקצות האצבעות

סימן שהכול טוב

סימן זה בחלק מהמדינות, ואפילו בעולם הצלילה, מוכר כסימן שהכול טוב, אצלי הכל בסדר.

שפת הסימנים - הכל בסדר

שפת הגוף אצל תינוקות וילדים

שפת הגוף אצל ילדים שונה מאוד מזו של מבוגרים. למבוגרים, כמו הורים לילדים או אנשי חינוך לילדים, 

שפת הגוף אצל תינוקות וילדים

קריאת גוף ותקשורת לא מילולית

שפת הגוף שלנו היא אחת הדרכים העיקריות בה אנו מעבירים מסרים לסובבים אותנו.

Read-body_0.JPG

קורס שפת גוף

שפת גוף היא אחת מן הדרכים העיקריות בהן  אנו מתקשרים, בין אם במודע ובין אם באופן לא מודע.

שלב תוכן