תנועות גוף

תנועות גוף

תנועות גוף בהקשר של שפת גוף ותקשורת נועדו להביע עמדה או להסביר דברים.

אנו נעזרים במגוון תנועות גוף כאשר אנו מדברים או מבצעים תקשורת שאינה מילולית עם אנשים אחרים. תנועות גוף יכולות להיות מודעות ומכוונות או יכולות להתבצע באופן שאינו מודע.

תנועות גוף שאנו מבצעים יכולות לעיתים להסגיר את כוונתנו האמיתית או את מצב רוחנו באופן בלתי רצוני ואף לסתור את דברינו. אדם שמביע עצב רב בדבריו תוך כדי חיוך רחב ישכנע אותנו פחות במה שהוא אומר.

נואמים דגולים הם אלו היודעים בנוסף ליכולות המילוליות שלהם להתאים תנועות גוף נכונות ומשכנעות לדבריהם, ובכך להעצים את המסר אותו הם מנסים להעביר ולשכנע את המאזינים בדבריהם או ליצור הזדהות. בראיון עבודה,

בזוגיות או בדייטים תנועות גוף שאינן מתאימות לדברינו יכולות אף להיות מכשול וליצור רושם ראשוני מוטעה או גרוע. מומלץ מאוד להתאים את תנועות הגוף עד כמה שניתן לכוונתנו ולמה שאנו אומרים.

כל אחד יכול ללמוד על תנועות גוף. ישנם קורסים רבים, ספרים ואתרי אינטרנט המלמדים על תנועות גוף ומשמעותן ויכולים לעזור לכל אחד לשפר את שפת הגוף שלו ולשפר את הדרך בה הוא מציג את עצמו כלפי אחרים.