שפת גוף של גברים

שפת גוף של גברים הינה יותר ברברית משל נשים, תנועתם יותר חדה ובולטת ולרוב אינם "מתאמצים" להסתיר את מחשבותיהם.

שפת הגוף של הגברים לעיתים מתבטאת בדרכים המבטאים דומיננטיות ורצינות כמו שניתן לראות בלחיצות ידיים שונות.

מלחמות עיניים בהם מי שמוריד את עיניו ראשון מהיריב הפסיד.

ישיבה עם רגליים או ידיים מפושקות הבאות להכריז על הגנת טריטוריה.

כל אלו ועוד הינם דוגמאות של תנועות גוף שבהן ניתן למצוא הבדל בין הנשים והגברים ושפת גופם המשתנה.

men-body-language.jpg